Forside

Velkommen til Evalg2016.no! Dette er nettstedet for deg som vil vite alt om norsk politikk.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om ulike aspekter ved det politiske systemet i Norge. På denne måten håper vi å skape mer engasjement rundt den demokratiske prosessen.

Valg

For å forstå politikken så må man vite en del om valgsystemet. Dette er utgangspunktet for alle strategier og valg som partiene gjør. Det å vinne et politisk valg er tross alt det klare hovedmålet for alle partier, og en forutsetning for å få innflytelse. Vi vil legge ut detaljert informasjon om valgsystemet slik at leserne kan sette seg inn i hvordan det hele fungerer.

Politiske partier

De politiske partiene danner grunnlaget for den politiske aktiviteten i Norge. Det er de som stiller med lister i både lokalvalg og Stortingsvalg. I Norge er partiene svært viktige, og har mye større makt enn i mange andre land. Partipisken er et velkjent begrep, og reflekterer et system der partiet er viktigere enn en individuell representant. På denne siden vil vi omtale de viktigste politiske partiene i Norge. Vi vil fokusere på både likhetene og forskjellene mellom de ulike alternativene. Forhåpentligvis kan leserne få et bedre utgangspunkt for å ta et godt valg ved neste korsvei.

Stortinget

Stortinget er landets folkevalgte nasjonalforsamling. Flertallet i Stortinget skaper grunnlaget for regjeringsmakten. Derfor er kunnskap om denne institusjonen helt avgjørende for å forstå politikken i Norge. Her på Evalg2016.no vil vi omtale hva som skjer på Stortinget, og hvordan de ulike delene av nasjonalforsamlingen arbeider sammen. Det er bare å se frem til analyser av den parlamentariske situasjonen.

Partipolitisk nøytral

Dette er en partipolitisk nøytral informasjonsside om politikken og valgsystemet i Norge. Vi vil derfor gjøre det vi kan for å presentere opplysninger i henhold til en slik nøytral linje. Mediene har en tendens til å operer med veldig tabloide overskrifter og harde vinklinger. Dessverre gjør dette at altfor mange får et feilaktig inntrykk av virkeligheten. Denne nettsiden er et alternativ for de som ønsker å lese nøytrale artikler om hva som skjer i politikken.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker dialog med leserne, og tilbakemeldinger på denne nettsiden. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne videreutvikle konseptet. I fremtiden håper vi å få på plass flere alternativer innenfor brukermedvirkning. Vi ønsker på sikt å lage et forum som gir folk muligheten til å gi uttrykk for egne meninger uten å risikere sjikane og andre ubehagelige opplevelser. Dessverre er det dette mange opplever i debatter på internett. Vi er derfor åpne for forslag til hvordan vi kan gi leserne bedre muligheter til å uttrykke seg. Ta kontakt og gi uttrykk for din mening! Vi tåler det meste, også av negative tilbakemeldinger. Det viktigste er at vi får den informasjonen vi trenger for å utvikle nettportalen.

Evalg2016.no er en nettside for alle som ønsker nøytral og opplyst informasjon om norsk politikk. Dette er mangelvare i Norge, og vi ønsker å forbedre situasjonen for de som ønsker å lære mer om politikken. Derfor vil vi legge ut oppdatert informasjon om alle aspekter av den politiske prosessen. På denne nettsiden vil det være enkelt å sette seg inn i det meste. Vi håper det vil bidra til mer engasjement rundt demokratiet både lokalt og nasjonalt.

Privacy Policy