Ap

Arbeiderpartiet er landets største politiske parti. Partiet har hatt regjeringsmakten i store deler av de siste 100 årene.

Arbeiderpartiet har et sosialdemokratisk utgangspunkt, og er på venstresiden av norsk politikk. For øyeblikket er de i opposisjon til den borgerlige regjeringen.

Ørnen blant partiene

Det er ikke uten grunn at Arbeiderpartiet noen ganger blir omtalt som «ørnen blant partiene». Uttrykket baserer seg blant annet på at partiet har vært det største på Stortinget siden 1920. I tillegg har dette politiske partiet klart flest medlemmer over hele landet. Arbeiderpartiet har også hatt regjeringsmakten i lange perioder både i mellomkrigstiden og etter krigen. Sentrale politikere som Einar Gerhardsen og Gro Harlem Brundtland har hatt stor innflytelse på utviklingen i Norge.

Sosialdemokratisk

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti med en lang historie. Dagens parti står i sterk kontrast til det man i begynnelsen av det forrige århundre. Arbeiderpartiet støttet faktisk opp under kommunistiske idealer i en kort periode. Dette fikk en brå slutt, og resultatet ble at den tapende siden i maktkampen dannet Norges Kommunistiske Parti (NKP). Partiet SV er også et resultat av en splittelse i Arbeiderpartiet som førte til at noen medlemmer valgte å bryte ut. Ap har på mange måter vært med på å definere de politiske realitetene i Norge. De har gjennomført mange såkalte «irreversible endringer» som har skapt en politisk konsensus i ettertid.

Regjeringsmakt i senere tid

Arbeiderpartiet vant valget i 2005 i felleskap med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Konsekvensen ble at Bondevik-regjeringen måtte gå av, og Jens Stoltenberg overtok som statsminister. Dette var første gang Ap valgte å gå i regjering med andre partier. Tidligere var dette aldri et alternativ for partiet. Regjeringspartiene vant gjenvalg i 2009, og fortsatte derfor i samme koalisjon.

Opposisjon

Arbeiderpartiet har de siste årene vært det største opposisjonspartiet på Stortinget. De mistet regjeringsmakten etter at Erna Solberg dannet regjering etter valget i 2013. I denne perioden har Ap fått en ny partileder. Jens Stoltenberg ga fra seg vervet etter at han ble ny generalsekretær i NATO. Dette førte til at Jonas Gahr Støre tok over som partileder. Det er han som leder partiet i valgkampen i 2017. Arbeiderpartiet har klare ambisjoner om å skifte ut den sittende Solberg-regjeringen, og ta over styringen av landet.

Samarbeid med LO

Arbeiderpartiet har gjennom hele sin historie samarbeidet med LO. Landsorganisasjonen er landets største sammenslutning av fagorganisasjoner. Det er vanlig at LO-lederen har en plass i sentralstyret til Ap, og er leder i valgkomiteen i partiet. Dette sier litt om hvor viktig faglig-politisk samarbeid er for begge de to organisasjonene. Arbeiderpartiet har mange ganger blitt kritisert for å ha et så tett forhold til LO. Forbundene i LO er blant de største giverne til Ap sin valgkamp.

Arbeiderpartiet har en imponerende valgstatistikk. De har sittet i regjering i lange perioder over tid. Det har vært mer vanlig med Ap i førersetet enn i opposisjon. Partiet er størst både i antall representanter på Stortinget og medlemstall. Det blir spennende å se om Arbeiderpartiet nok en gang klarer å vinne valget i 2017.

Privacy Policy