AUF

Arbeidernes Ungdomsfylking er ungdomspartiet til Ap. De er kjent for en mer radikal stil enn moderpartiet.

AUF forsøker ofte å være et korrektiv til Ap. Dette har ført til harde politiske kamper i flere viktige saker.

Størst i landet

AUF er det største ungdomspartiet i Norge målt i medlemstall. De har mange aktiviteter, og har historisk sett vært spesielt kjent for sommerleiren på Utøya. Partiledere, statsministere og andre politiske storheter har flokket til denne øya om sommeren. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble det viktig for AUF å gjenvinne øya. Mange endringer er gjort og sommerleirene på Utøya er igjen blitt en realitet.

Politiske uenigheter

AUF har ofte stått til venstre for Arbeiderpartiet i viktige saker. AUF var i mot norsk NATO-medlemsskap helt frem til 1980-tallet. I tillegg er ungdomspartiet kjent for sin markante EU-motstand. Ap er derimot tilhengere av at Norge skal bli med i EU. I dag er ungdomspartiet uenig med moderpartiet i viktige saker som klimatiltak og oljepolitikken i Nord-Norge. AUF har forholdsvis stor innflytelse på den politikken som blir vedtatt av Ap. Dette skyldes blant annet at de alltid kan stille med en stor delegasjon på landsmøtet i moderpartiet. Det er også tradisjon for at lederen av AUF er medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet.

Lange tradisjoner

Helt siden starten av det forrige århundre har AUF gjort seg gjeldende i norsk politikk. I starten var ungdomspartiet preget av de noen av de samme konfliktlinjene som Ap. Mange fra AUF forble kommunister når Arbeiderpartiet brøt med Komintern og Moskva. Det var også anarkister og andre grupper som på ulike tidspunkt valgte å bryte med bevegelsen. I boken «Partiets Salt» blir AUF omtalt som det mest innflytelsesrike ungdomspartiet i norsk historie. Dette var en historiebok om AUF som kom ut i 2003. Begrepet «Partiets Salt» er en referanse til rollen AUF ofte har som et korrektiv til Ap. Det er mange eksempler på Arbeiderpartiet har sett seg nødt til å gi etter for press fra AUF. Dette har nok vært både positivt og frustrerende for ledelsen i moderpartiet.

Tidligere ledere

AUF er kjent for å være en talentfabrikk for Ap. Dette viser seg blant annet gjennom at mange tidligere AUF-ledere har nådd langt i Arbeiderpartiet. Personer som Jens Stoltenberg, Trond Giske, Torbjørn Jagland og Anniken Huitfeldt har alle hatt ledervervet i AUF. Senere har de rykket opp og blitt store navn i partiet.

En viktig del av valgkampen

AUF spiller en viktig rolle i valgkampene til Ap. Ungdomspartiet har mange aktive medlemmer som deltar på forskjellige valgarrangementer sammen med Arbeiderpartiet. I tillegg så representerer AUF partiet i skolevalgene. Dette er viktig for å få kontakt med unge velgere som skal stemme for første gang.

AUF er en organisasjon som ikke er redd for å protestere mot politikken til Arbeiderpartiet. De er landets største ungdomsparti, og er aktive i alle deler av landet. AUF er en viktig bidragsyter når Ap er på velgerjakt i forbindelse med valg.

Privacy Policy