FrP

Fremskrittspartiet er et av de to partiene som sitter i den norske regjeringen. Partiet er kjent for å fronte populistiske saker.

FrP er et høyrepopulistisk parti med en rik historie. Partiet har sitt opphav i Anders Langes Parti som ble stiftet i 1973.

Carl I. Hagen

Anders Lange døde allerede i 1974, og Carl I. Hagen tok over hans plass på Stortinget. Dette ble starten på en lang epoke i partiets historie. Hagen var mannen som bygget opp Fremskrittspartiet fra et lite parti til et av de største i landet. Han ble raskt kjent som en politiker som var i stand til å lese strømningene i folket, og komme med de riktige utspillene i media. Blant annet så var han den første norske politikeren som benyttet muligheten til å se rett inn i kameraene under TV-debatter. Carl I. Hagen hadde en folkelig appell, og satset mye på kontroversielle saker. FrP ble raskt kjent som et parti som ønsket en mer restriktiv innvandringspolitikk. Dette er fortsatt en kampsak for partiet i dag.

Slutten på en epoke

Carl I. Hagen gikk av som partileder i 2006, og overlot ledervervet til Siv Jensen. På tross av gode resultater i flere valg, så kom Hagen aldri i regjering. Ved valget i 2005 garanterte FrP-lederen at han ikke ville støtte en borgerlig regjering der hans egen parti ikke var med. Mange vil i ettertid hevde at dette førte til at de rød-grønne partiet stakk av med seieren i Stortingsvalget. Siv Jensen hadde imidlertid planer om å gjøre noe med dette.

FrP i regjering

I 2013 kom Fremskrittspartiet i regjering med Høyre. De to partiene fikk støtte for sin plattform av Venstre og Kristelig Folkeparti. Partiet har i dag 9 forskjellige statsråder som har ansvar for ulike politikkområder. De har derfor stor innflytelse på regjeringens politikk, og derfor også norsk politikk.

Politikk

Fremskrittspartiet er kjent for en populistisk høyrepolitikk som er tilpasset norske forhold. De står blant annet for en svært restriktiv innvandringspolitikk. I tillegg er de opptatt av å redusere skatter og avgifter. En annen kampsak de har hatt gjennom flere år er eldreomsorg. FrP er for mer valgfrihet, og ønsker at flere offentlige tjenester skal settes ut på anbud. Motstand mot bompenger har også vært en hjertesak for partiet. På tross av dette har det blitt mange nye veiprosjekter finansiert med bompenger etter at FrP kom i regjering.

Representasjon på Stortinget

I 2013 fikk FrP 16,3 prosent av stemmene ved Stortingsvalget. Dette resulterte i 29 mandater i nasjonalforsamlingen. Valget førte til at partiet mistet 12 representanter fra forrige periode. Til sammenligning fikk Fremskrittspartiet 22,9 prosent ved valget i 2009. Likevel ble altså partiet stort nok til at de fikk være med i den nye regjeringen.

Fremskrittspartiet var i mange år synonymt med Carl I. Hagen. Etter at han sluttet som partileder har FrP i større grad søkt samarbeid med andre politiske partier. Dette førte til at Fremskrittspartiet kom i regjering i 2013. Partiet har fortsatt å fokusere på sine kjernesaker også i regjering. FrP er tydelige i sin høyrepopulisme, og har kjernesaker som skatt og innvandring. Valget til høsten vil vise om regjeringseventyret får fortsette.

Privacy Policy