FPU

Fremskrittspartiets Ungdom er ungdomspartiet til FrP. De er et markant ungdomsparti som ikke er redd for å ta del i debatter.

FPU har spilt en stor rolle i utviklingen av moderpartiet. Mange sentrale personer fra Fremskrittspartiets Ungdom har senere fått viktige roller i FrP.

Historie

FPU ble stiftet i 1978. Dette skjedde i forbindelse med landsmøtet i FrP. Det var forøvrig det samme møtet som valgte Carl I. Hagen som leder for Fremskrittspartiet. Petter N. Myhre ble den første formannen for Fremskrittspartiets Ungdom. Han satte i lederstolen helt frem til 1984. FPU har i alle år skapt mye oppmerksomhet rundt politiske saker. De har deltatt aktivt i samfunnsdebatten, og engasjert seg for partiets hjertesaker.

Politikk

FPU har tradisjonelt sett vært et veldig liberalistisk ungdomspartiet. De har nok gått lenger i denne retningen enn moderpartiet. Derfor har privatisering og redusering av staten vært viktige saker. Eiendomsretten er også en fundamentalt prinsipp for FPU. Partiet ønsker at staten i minst mulig grad skal blande seg inn i økonomien. De ønsker heller et så fritt marked som mulig. Valgfrihet i det offentlige er en annen viktig sak for ungdomspartiet. Dette handler først og fremst om å gi enkeltindivider større muligheter til å velge innenfor velferd, helse og skole. For eksempel kan dette dreie seg om å få på plass flere private alternativer til det offentlige sitt tilbud.

Kjente ledere

FPU har i mange tilfeller fungert som en talentfabrikk for moderpartiet. Flere FPU-ledere har markert seg sterke i samfunnslivet, og blitt viktige navn for partiet. Eksempler på dette er blant annet Ove Vanebo, Trond Birkedal og Himanshu Gulati. Bjørn-Kristian Svensrud er i dag leder for Fremskrittspartiets Ungdom.

Stor innflytelse i FrP

FPU har stor innflytelse innenfor moderpartiet. De har mange medlemmer, og dette fører til stor representasjon i viktige organer. Samtidig har de et nært samarbeid som gjør at de får være med i alle viktige prosesser. FrP sin politikk bærer ofte synlig preg av kampsaker som FPU har kjempet for gjennom årene. Ungdomspartiet har vist at de har stor makt internt i organisasjonen til FrP.

Skolering

Mye av grunnen til at FPU har så stor innflytelse er den omfattende skoleringen som medlemmene mottar. Derfor er FPU-erne forberedt på den politiske virkeligheten som møter dem når de deltar i moderpartiet. Skolering er avgjørende for ethvert parti som ønsker å få mest mulig ut av medlemsmassen. FPU har sett potensialet i dette i mange år, og utnyttet seg av de mulighetene som finnes.

FPU har vist at de har stor slagkraft innad i FrP. De har mange medlemmer, og satser mye på skolering. Ungdomspartiet har i alle år fungert som en rekrutteringsarena for moderpartiet. Mange kjente ansikter fra FPU har derfor tidligere fått viktige posisjoner i FrP og regjeringsapparatet. FPU markerer seg stadig i samfunnsdebatten, og er ikke redd for å være kontroversielle. Dette kommer tydelig frem gjennom utspill fra de siste årene.

Privacy Policy