Høyre

Høyre er det nest største partiet på Stortinget. De sitter for tiden i regjering sammen med FrP.

Høyre har alltid vært en viktig politisk kraft i norsk politikk. De har stort sett vært det nest største partiet, og hovedkonkurrenten til Arbeiderpartiet.

Regjeringen Solberg

Erna Solberg er partileder i Høyre og statsminister i Norge. Hun dannet i 2013 regjering sammen med Fremskrittspartiet. Høyre har derfor hatt stor innflytelse på norsk politikk gjennom de siste årene. Regjeringen Solberg har fått støtte gjennom en avtale med Venstre og KrF. Det er for tiden usikkerhet rundt om denne støtten vil fortsette. De to partiene har ved flere anledninger gitt uttrykk for stor misnøye med deler av regjeringen sin politikk.

Politikk

Høyre har i alle år vært det konservative partiet i Norge. De har representert en motvekt til blant annet Ap. Høyre er opptatt av individets plass i samfunnet, og ønsker at dette vektlegges i større grad. De er opptatt av bedre rammevilkår for næringslivet, og ønsker lavere skatter og avgifter. Solberg-regjeringen har blant annet vært opptatt av formueskatten, og reduserte denne betraktelig. De ønsker også å begrense reguleringer som staten påfører norske bedrifter. Partiet har alltid vært for at Norge skal bli med i EU.

En annen del av kjernen i Høyre sin politikk er å begrense offentlige utgifter. Partiet er opptatt av å føre en ansvarlig budsjettpolitikk som ikke fører til forstørret risiko for økonomiske problemer i samfunnet.

Historie

Høyre er et parti som kan se tilbake på en lang og begivenhetsrik historie. Dette politiske partiet ble dannet som en respons etter at partiet Venstre ble en realitet. I 1884 valgte 174 foreninger å opprette et politisk parti. Den første lederen av Høyre ble Emil Stang. Partiet utviklet gradvis sin interne organisasjon, og ble svært viktig i rikspolitikken.

Det var imidlertid Arbeiderpartiet som i stor grad hadde regjeringsmakten på 1900-tallet. Et av Høyre sine beste valgresultater kom i 1981. Da oppnådde partiet 31,7 prosent oppslutning, og fikk overta regjeringsmakten. Det var Kåre Willoch som var både partileder og statsminister. Hans popularitet førte også til at det ble satt rekord i antall medlemmer. En Høyre-bølge var kommet til landet, og den skulle vare frem til 1986.

På 90-tallet slet Høyre med å nå gjennom til den norske velgermassen. I 1997 gikk de på sitt dårligste valg siden krigen. Høyre fikk bare støtte fra 14,3 prosent av de som stemte ved Stortingsvalget. Bunnen var imidlertid ikke nådd, og det skulle ende med 14,1 prosent oppslutning i 2005. Det var da oppturen endelig startet for Høyre. Etter et godt valg i 2009 vant de valgte i 2013 sammen med de andre borgerlige partiene.

Høyre er blant de eldste partiene i norsk politikk. De har gjennom de siste 100 årene opplevd å få støtte fra mange norske velgere. I dag blir partiet ledet av Erna Solberg som også er statsminister. I 2017 står Høyre foran en ny utfordring når de skal kjempe for å beholde regjeringsmakten. Erna Solberg har muligheten til å bli en av de statsministrene som får oppleve og bli gjenvalgt.

Privacy Policy