Unge Høyre

Unge Høyre er ungdomsorganisasjonen til Høyre. Dette ungdomspartiet sin historie er nesten like lang som historien til moderpartiet.

Unge Høyre er en viktig del av aktiviteten i Høyre. De har mange engasjerte medlemmer som gjør en stor innsats for å fremme politikken til partiet.

Liberalkonservativ plattform

Unge Høyre har en liberalkonservativ plattform. Dette innebærer at man har et konservativt politisk utgangspunkt kombinert med et liberalt syn på økonomi. I mange tilfeller har det vist seg at Unge Høyre er mer liberale enn moderpartiet. Dette har vært gjenstand for mye debatt internt i viktige politiske saker. Det viktigste er å ivareta enkeltindividet sin frihet. Unge Høyre har gjennom årene hatt mange viktige kampsaker. De siste årene har de blant annet fremmet hjertesaker som valgfritt sidemål, anonym retting av prøver i skolen og fritt skolevalg.

Unge Høyre er et parti som ønsker at verden skal satse mer på frihandel. Derfor støtter de også opp under den globaliseringen som foregår i verden. De er positive til at Norge tar del i internasjonale organisasjoner som NATO og EU. Unge Høyre har også tidligere vært positive til å benytte det norske forsvaret i internasjonale operasjoner. Dette kom blant annet til syne når de støttet det norske bidraget til de internasjonale styrkene i Afghanistan.

God lederskolering

Mange av de som tidligere har vært involvert i Unge Høyre har i dag viktige posisjoner i regjeringen. Dette gjelder for eksempel Børge Brende, Torbjørn Røe Isaksen og Jan Tore Sanner. De har begge vært ledere av Unge Høyre. Partiet er blitt spesielt kjent for å arrangere et omfattende lederkurs for håpefulle medlemmer. Det mye omtalte «Elitekurset» så dagnes lys i 1960. Det var Jan P. Syse som satte i gang denne ordningen. Planen var å ruste viktige personer til å overta styringen av organisasjonen på et senere tidspunkt. Kurset arrangeres hvert år, og det blir plukket ut rundt ti deltakere basert på en søknadsprosess. I tillegg arrangerer partiet en rekke kurs på lavere nivå.

Stor organisasjon

Unge Høyre er det neste største ungdomspartiet i Norge og har flere tusen medlemmer. Dette fører til omfattende aktivitet i hele landet. De har mange lokallag som er med på å bidra til å holde oppe denne aktiviteten. I forbindelse med valgkamp er Unge Høyre en viktig bidragsyter til moderpartiet. De stiller blant annet opp i skoledebatter, og arrangerer andre aktiviteter i forbindelse med skolevalg. Dette er et viktig bidrag for å sikre at førstegangsvelgerne stemmer på partiet.

Dagens ledelse

Unge Høyre blir i dag ledet av Kristian Tonning Riise. Han har bred erfaring etter å ha sittet som leder av organisasjonen siden 2014. Det samme har nestlederne Sandra Bruflot og Kristoffer Gustavsen. I 2017 tok Maria Barstad Sanner over som generalsekretær i partiet.

Unge Høyre er et stort ungdomsparti som skaper mye engasjement på flere fronter. De er aktive i samfunnsdebatten, og har mange aktive medlemmer. Unge Høyre er et liberalkonservativt ungdomsparti som er opptatt av individuell frihet og en liberal økonomi.

Privacy Policy