SU

Sosialistisk Ungdom er et markant ungdomsparti på venstresiden i norsk politikk. Det er SV som er moderpartiet til SU.

Sosialistisk Ungdom har mange kampsaker, og ønsker store endringer i Norge. De er kjent for å stå til venstre for SV på mange politikkområder.

Politikk

SU er et sosialistisk og feministisk parti. Saker som de har hatt fokus på er blant annet klimapolitikk, arbeid for alle og psykisk hele. Ungdomspartiet er for en skattepolitikk der de rike betaler vesentlig mer enn i dag.

Skolepolitikk har lenge vært svært viktig for SU. De har vært spesielt opptatt av å redusere antall prøver i skolen, og få inn mer fokus på tilrettelagt undervisning. Sosialistisk Ungdom har blant annet foreslått å fjerne eksamen, og endre opptakskravene til høyere utdanning.

Historie

SU sin historie er relativt kort. Ungdomspartiet ble stiftet i 1975, og ble en viktig del av den nye bevegelsen som hadde tilknytning til Sosialistisk Venstreparti. Dette skjedde faktisk allerede noen måneder før SV ble stiftet. I 1981 ble det store interne uenigheter som førte til at organisasjonen ble nedlagt. Dette varte imidlertid bare en dag, og det skjedde deretter en splittelse. Noen ble i partiet mens andre valgte å bryte ut.

Politisk aktivisme

SU er kjent for politisk aktivisme, og medlemmene deltar med en tydelig stemme på forskjellige arrangementer. Blant annet har medlemmer av SU vært sentrale i enkelte aksjoner i forbindelse med miljøpolitikk. De har også vært sterkt kritiske til forskjellige typer krigføring som Norge har vært med på. SU er også en viktig ressurs for Sosialistisk Venstreparti i forbindelse med valgkamp. Både ved lokalvalg og Stortingsvalg så er det mange medlemmer som deltar aktivt. De stiller opp i skoledebatter, og er med på stand for partiet.

Ledelse

I dag ledes SU av Andrea Sjøvoll fra Nordland. Hun ble valgt på landsmøtet til partiet i 2006. Nestlederne for Sosialistisk Ungdom er Freddy Andre Øvstegård og Henriett Røed. SU har gjennom årene vært en viktig kilde til fornyelse av SV. Dette ser man ved at mange kjente SU-profiler senere har gått inn i viktige verv i moderpartiet. Gode eksempler på dette er blant annet Kirsti Bergstø og Kristin Halvorsen. Sistnevnte var partileder i en årrekke og finansminister i Norge i en lengre periode.

Politiske utgivelser

Sosialistisk Ungdom har vært opptatt av å spre sin politikk gjennom utgivelser. De hadde i mange år sitt eget medlemsblad, men dette ble det slutt på i 2015. Da gikk de nemlig over til å benytte digital hjelpemidler til å informere egne medlemmer. SU har også stått bak mange omfattende politiske bøker. Flere av bøkene har hatt stor slagkraft.

SU er et ungdomsparti som har et tydelig fotfeste på venstresiden i norsk politikk. De ligger også til venstre for moderpartiet i mange saker. Politikken deres baserer seg i stor grad på sosialismen og feminismen.

Privacy Policy